Filozófiánk

„Abban az időben, amikor az ember mindjobban eltávolodik a természettől,-tehát lényegében természetellenes életet él- a régi gyógyfüvekhez kell visszafordulni.”

Maria Treben

A természet értékeinek újragondolása aktuálisabb, mint valaha. Sok ember számára ez az irányzat a tudományos kutatás, a technológiai fejlődés és fogyasztói társadalmunk gyors változásának sebességére adott válasz. Régi hagyományokat fedezünk fel újra, és olyan embereket becsülünk, akiknek megvan az a képessége, hogy a tapasztalatoknak és a múlt hagyományainak új, időszerű értelmet adjanak.

A természet és a gyógynövénytan értékei újragondolásának egyik legismertebb úttörője bizonyosan Maria Treben volt, aki szinte az egész életét a gyógynövényekkel való gyógyításnak szentelte. Egészségre és betegségre vonatkozó gyógynövény ismeretei, tanácsai, valamint a gyógyfüvekkel való tapasztalatai útmutatója és segítsége volt számtalan betegségben szenvedő embernek; és hogy ezek az ismeretek manapság bárki számára hozzáférhetők legyenek, átadta értékes tudását nagy sikerű könyvei és előadási által.

Maria Treben feltétel nélkül hitte, hogy a természet gyógyító ereje, mint Isten patikája hivatott az emberiség javát szolgálni. Istenbe és a természet erejébe vetett hite végigkísérte egész életét. Legalább ilyen fontos volt számára a család fogalma és a környezetvédelem is.

Maria Trebennel együtt valljuk, hogy az ember és a természet kapcsolata örök. Tevékenységünk mozgatórugója, hogy olyan étrend-kiegészítőket és kozmetikumokat nyújtsunk át az embereknek, melyek a természetből valók és melyek az ember javát és egészségét szolgálják.

Ezzel együtt kiemelt figyelmet fordítunk környzetünk megóvására és az állatok védelmére is. Fontos számunkra, hogy termékeink összetétele ne csak természetes legyen, hanem a felhasznált alapanyagok fenntartható gazdaságból származzanak, ezért valamennyi termékünk pálmaolajmentes. Az állatok védelmében termékeink állatkísérlet mentesek. Maria Treben nyomdokain haladva, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a most felnövő generáció ismerje és megismerje a gyógynövényekbe rejlő erőt, és ezt a tudást felhasználva biztonsággal beépíthesse a mindennapokba. Két fiúnkat is a természet tisztelete és szeretete felé fordulva neveljük, átadva nekik minden tudásunkat és ismeretünket a gyógynövényekről.